BubbleBubbleBubble

Mastery & Qualityboard

Mastery helpt bij het bereiken van gewenste resultaten door het ontwikkelen van professioneel meesterschap. Dit wordt in training en coaching ontwikkelt met alle lagen van de organisatie door te werken aan leiderschap, strategie en empowerment in de samenwerking.

Logo Kindcentrum Snijders

Transformatietraject Kindcentrum Snijders

Kindcentrum Snijders, een organisatie bestaande uit onderwijs en opvang, was bezig met een transformatieproces om hun fusie te reflecteren en hun gezamenlijke doelen en strategieën voor het volgende jaar opnieuw te definiëren. Het was belangrijk dat ze werkten aan een sterke verbinding tussen de medewerkers, die zou zorgen voor veiligheid, vertrouwen en motivatie binnen het kindcentrum.

Om deze doelstellingen te behalen, werd Kindcentrum Snijders begeleid door Mastery, een organisatie die zich richt op strategisch meesterschap en het ontwikkelen van sterke bedrijfsculturen. Mastery hielp het kindcentrum om hun visie en strategie duidelijk te formuleren en te vertalen naar doelstellingen. Het team van Kindcentrum Snijders werkte samen om een gezamenlijk gedragen DNA te creëren, wat resulteerde in een heldere en gedeelde visie en strategie.

Het lukt mij goed om realistische doelen te stellen en focus aan te brengen door middel van de structuur die Qualityboard biedt.
— Jeannette, MT-lid, Kindcentrum Snijders

Om deze visie en strategie verder te ondersteunen, koos Kindcentrum Snijders voor Qualityboard, een online platform dat speciaal is ontwikkeld om organisaties te helpen hun strategieën, doelen en prestaties te meten en te verbeteren. Met Qualityboard als hart van het kindcentrum, slaagde Mastery erin om Kindcentrum Snijders te helpen om hun verandertraject succesvol af te ronden en om hun gezamenlijke doelen te bereiken. Door hun visie, structuur en cultuur te versterken, creëerden ze een organisatie die klaar was voor de toekomst. Qualityboard speelde hierin een belangrijke rol, door de strategie inzichtelijk te maken, aan eindverantwoordelijken toe te wijzen en leidinggevenden in staat te stellen om hun doelen aan te sturen. Het vermogen om de strategie te visualiseren, maakte het voor iedereen duidelijk waar het kindcentrum naar toe werkte en wat er moest worden gedaan om de doelen te bereiken.

Qualityboard heeft inzichtelijk gemaakt aan welke doelen we werken.
— Anne, MT-lid, Kindcentrum Snijders

Qualityboard maakte het mogelijk om alle betrokkenen op één lijn te krijgen en hun gezamenlijke doelen te bereiken. Mede door deze strategische tool, kon het kindcentrum hun transformatieproces succesvol voltooien, met een gedeelde visie, heldere doelen en een verenigde bedrijfscultuur.

De doelstellingen kwamen in Qualityboard, zodat er overzicht ontstond en effectief vergaderd kon worden.
— Bram, leerkracht, Kindcentrum Snijders
Film van Kindcentrum Snijders waarin wordt verteld hoe ze met Mastery aan hun transformatietraject hebben gewerkt.
BubbleBubble

Sturen op resultaat

Met Qualityboard werken aan een gezamenlijke visie en strategie richting resultaat.